Váš spolehlivý dodavatel náhrádních dílů ...

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Informace ke zpracování osobních dat

 

Firma T-AGRO CZ s.r.o. se sídlem v Březině 301, 66601 Tišnov, IČ:25548361 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

 

Firma T-AGRO CZ s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

 

Vaším právem je požádat firmu T-AGRO CZ s.r.o.  o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato  informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se  nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

 

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Právo na výmaz

 

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na mail:  t-agro(zav)t-agro.cz nebo na sídlo naší společnosti:

 

T-AGRO CZ s.r.o.

Březina 301

66601 Tišnov

 

Webové stránky - soubory protokolů

 

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, nezpracováváme následující protokolové soubory a neukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 

•    Vaše IP Adresa

•    Otevíraná stránka našeho webu

•    Kód odpovědi http

•    Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Soubory cookie

 

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

 

Analýza a statistiky

 

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

 

Zasílání novinek na email

 

V případě, že máte zájem od Firma T-AGRO CZ s.r.o.  dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Firma T-AGRO CZ s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od firmy T-AGRO CZ s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené na emailové adrese: t-agro(zav)t-agro.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

T-AGRO CZ s.r.o.

Březina 301

66601 Tišnov

 

Zpracovávané osobní údaje

 

T-AGRO CZ s.r.o. bude v tomto zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

 

Obchodní komunikace

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, jméno, příjmení, telefon, e-mail, IČO, DIČ

 

Účel zpracování

Zajištění námi dodávaných produktů či služeb, tzn. objednání, zpracování, komunikace a dodání zboží.

Zpracovatelé

Dopravní společnosti

Doba zpracování

časově neomezeně

Pracovní smlouva

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, číslo bankovního účtu

Účel zpracování

Pracovně-právní vztah

Zpracovatelé

Externí účetní kancelář

Doba zpracování

10  roků

Vizitka

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa zaměstnavatele, e-mail, jméno, příjmení, telefon

 

Účel zpracování

Osoba, která ze své vůle předala pracovníkovi firmy své kontaktní údaje pro další možnou komunikaci.

Doba zpracování

časově neomezeně

Obchodní smlouva

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, adresa dodací, jméno, příjmení, telefon, e-mail, IČO, DIČ, č.b.ú.

 

Účel zpracování

Zajištění námi dodávaných produktů či služeb, tzn. objednání, zpracování, komunikace a dodání zboží.

Doba zpracování

časově neomezeně

Registrace na webových stránkách T - AGRO

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa, jméno, příjmení, telefon, e-mail, IČO, DIČ

 

Účel zpracování

Zajištění námi dodávaných produktů či služeb, tzn. objednání, zpracování, komunikace a dodání zboží.

Zpracovatelé

Externí dodavatel IT technologií

Doba zpracování

do odvolání

Záznam bezpečnostních kamer

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Záznam kamerového systému tzn. video a fotografie

 

Účel zpracování

Zajištění bezpečnosti firmeního hmotného i nehmotného majetku

Doba zpracování

60 dnů